Woord van de Dag: Cees Nooteboom

Zie ook: http://www.ceesnooteboom.com/?page_id=82

‘Waarom reist u zoveel?’ Het de vraag die in het leven van Cees Nooteboom het meest aan hem is gesteld. In het openingsessay ‘In het oog van de storm’ uit Nootebooms hotel (2002) citeert hij een Arabische wijsgeer uit de twaalfde eeuw, Ibn al-Arabi, die schreef dat een reis ‘zo wordt genoemd omdat hij het karakter van de mensen openbaart, of, om het eenvoudiger te zeggen voor degene die alleen reist: Op reis leer je jezelf kennen.’ Uit hetzelfde essay: ‘Misschien is het wel zo dat de ware reiziger zich altijd in het oog van de storm bevindt. De storm is de wereld, het oog is datgene waarmee hij naar de wereld kijkt. In het oog is het stil en wie zich daarin bevindt kan juist dingen onderscheiden die de honkvaste ontgaan.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s